Noble&David - Broker ubezpieczeniowy
- Etapy naszej pracy -

Rzetelnie i uczciwie

Uporządkowana praca daje dobre wyniki. Pozwala mieć stałą kontrolę nad tym co robimy. Eliminuje błędy i niedopowiedzenia. Ułatwia szybkie osiąganie celu. Jest spokojna, jej uczestnicy wiedzą czego mogą spodziewać się od siebie nawzajem. Dlatego gdy rozpoczniemy współpracę będziemy działać według założonego porządku.

Partnerstwo w biznesie

Gdy współpracujemy, stajemy się częścią Twojej firmy. Twoim własnym działem ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Chcemy byś widział w nas kogoś dużo więcej niż dostawcę - partnera, który ma do wykonania jedno z ważnych zadań.

Dlatego angażujemy wszystkie umiejętności, nie szczędzimy czasu, jesteśmy w bieżącym kontakcie przez cały czas, działamy w 100% ukierunkowani na Twój cel.

Otwartość i bezpośredni kontakt partnerów w procesie realizacji usługi przynosi tak wiele korzyści obu stronom, że praktycznie nigdy nie działamy inaczej. Z tego powodu współpracę na odległość traktujemy jedynie jako uzupełnienie podstawowej – osobistej formy kontaktu. Mailem i telefonem można załatwić dziś bardzo dużo, ale nie wszystko.

 

Zawsze zaczynamy od poznania się

Ubezpieczenie powinno być takie jak Ty i Twoja firma. By opracować dopasowaną polisę, musimy doskonale rozumieć Ciebie i Twoją firmę – jej specyfikę, sposób działania zespołu oraz wyzwania jakie realizuje. Chcemy być dobrze znani w firmach naszych klientów. To ważne, byśmy mogli porozmawiać z tymi, którzy mają wpływ na jej przyszłość.

Będziemy chcieli poznać Twoich pracowników, którzy do tej pory zajmowali się ubezpieczeniem firmy oraz wszystkimi aspektami likwidacji szkód. Poznać Twoje i ich doświadczenia z dotychczasowej współpracy z ubezpieczycielami. Zrobimy to po to aby wyeliminować wszystkie dotychczasowe niedogodności. Ustalimy poziom zaangażowania Twoich pracowników we wszystkie procesy jakie będziemy realizować, będziemy dążyć do tego aby zmniejszyć ich pracochłonność związaną z naszą usługą, aby mogli więcej czasu przeznaczyć na swoje podstawowe zajęcia, rozwój firmy.

 

Wiedzy nigdy za dużo

Jest dla nas bardzo ważne, by klienci dobrze rozumieli sens naszej usługi. Aby byli świadomi, skutki których zagrożenia zgodzili się finansować samodzielnie, które zmniejszyli działaniami technicznymi lub organizacyjnymi, a przed którymi chronią się polisą ubezpieczeniową. Jest ważne aby rozumieli dlaczego wspólnie wybraliśmy do współpracy konkretną firmę ubezpieczeniową. Jest naszym zadaniem by klienci znali procedury postępowania dla wszystkich sytuacji jakie mogą powstać podczas realizacji umowy ubezpieczenia lub w związku z roszczeniami osób trzecich.

Zależy nam, aby wykonując procedury lub uczestnicząc w nich czuli się pewnie, przekonani, że posiadają wystarczającą wiedzę i partnerstwo naszej firmy. Bliska współpraca z klientami jest cenna także dla nas. Pozwala nam lepiej poznać potrzeby klientów, a przez to lepiej świadczyć usługę. To cenne, że współpracując możemy uczyć się od siebie.

Gwarantujemy Tobie rzetelną i uczciwą usługę

Zarządzać ryzykiem możesz samodzielnie. Samodzielnie możesz wybrać ubezpieczyciela i ustalić z nim zakres ochrony. Pamiętaj jednak, że Twoje cele i cele ubezpieczycieli są różne. Wielkie firmy ubezpieczeniowe mają często nawet ponad stuletnie doświadczenie i dobrze wiedzą jak zarabiać na swoich klientach. Znamy ich bardzo dobrze, wiemy jak kształtować relacje z nimi, byś to przede wszystkim Ty korzystał na swojej polisie.

Jeżeli zdecydujesz się na partnerstwo z nami będziemy współpracować według poniższego schematu:

Etap 1. Pierwszy kontakt

Wystarczy, że zadzwonisz lub napiszesz, zaproponujesz termin. Umówimy spotkanie w dogodnym dla Ciebie miejscu aby przedstawić wszystko, co jest potrzebne do wykonania naszej pracy.

Etap 2. Poznajmy się

Bezpośredni kontakt to jedna z rzeczy, które nas wyróżniają. Odwiedzimy Twoją firmę najszybciej, jak to będzie możliwe, by dobrze poznać jej ludzi i wewnętrzne procedury, by uzyskać informacje potrzebne do realizacji naszego zadania. Aby przedstawić nasz sposób działania i korzyści jakie uzyskasz z partnerstwa z nami.

Etap 3. Identyfikacja zagrożeń

Wspólnie nazwiemy możliwe zagrożenia, podzielimy je na grupy - zagrożenia których skutki sam sfinansujesz, które zminimalizujesz środkami technicznymi i organizacyjnymi oraz te dla których będziemy konstruować polisy ubezpieczeniowe.

Etap 4. Twoje potrzeby ubezpieczeniowe

Nazwiemy Twoje potrzeby ubezpieczeniowe w zakresie tej grupy zagrożeń dla której będziemy konstruować polisy. Będą to Twoje indywidualne potrzeby odzwierciedlające działalność Twojej firmy dziś i w niedalekiej przyszłości.

Etap 5. Wniosek ubezpieczeniowy

Twoje potrzeby opiszemy we wniosku ubezpieczeniowym, przy pomocy którego rozpoczniemy negocjacje z ubezpieczycielami. Wniosek będzie w 100% odzwierciedlał Twoje potrzeby.

Etap 6. Negocjacje Twoich polis

Wybieramy tylko takich ubezpieczycieli, którzy gwarantują usługę zgodne z Twoimi potrzebami i najwyższymi standardami na rynku. Naszym celem zawsze jest uzyskanie polis, które w 100% zagwarantują pokrycie Twoich strat finansowych w przypadku zrealizowania się zdarzenia które sklasyfikowaliśmy w grupie zdarzeń wymagających ochrony ubezpieczeniowej.

Etap 7. Wybór Twoich polis

Gdy osiągniemy zamierzony cel – uzyskamy oferty ubezpieczycieli zgodne z Twoimi potrzebami – przedstawimy je Tobie z naszą rekomendacją. Wskażemy dlaczego uważamy, że należy wybrać tę, a nie inną ofertę ubezpieczyciela. Ostateczny wybór będzie należał do Ciebie.

Etap 8. Podpisy na Twoich polisach

Gdy zapadnie decyzja o wyborze ubezpieczyciela do współpracy przygotujemy dokumenty do podpisania. Po złożeniu podpisów przez Ciebie Twoja firma będzie bezpieczniejsza – dobrze przygotowana na ewentualne niekorzystne zdarzenia.

Etap 9. Wiedza

Znamy już każdy szczegół zawartych umów ubezpieczenia. Zatem jeszcze raz spotkamy się aby je omówić. Otrzymasz od nas dostęp do „Strefy klienta” w naszym serwisie internetowym. To miejsce w którym omawiamy różne rodzaje szkód oraz sposoby postępowania. Przedstawimy Tobie procedury postępowania dla różnego typu sytuacji jakie mogą wystąpić w związku z realizacją umów ubezpieczenia.

Etap 10. Stały kontakt

Gwarantujemy, że każdego dnia będziemy do Twojej dyspozycji. Sposób kontaktu i jego częstość, sprawy o których będziemy rozmawiać będą zależały tylko od Ciebie.

Etap 11. Ulepszamy naszą usługę

Wykonując naszą pracę codziennie uczymy się od innych. Każdą nową wiedzę wykorzystujemy dla dobra wszystkich naszych klientów. Spodziewaj się zatem, że polisy na kolejny okres będą nieco inne. Jednym z powodów mogą być zmiany u Ciebie, drugim będzie nasze większe doświadczenie.

Aby doświadczyć jakości Noble&David
wystarczy telefon lub e-mail.

POROZMAWIAJMY