Noble&David - Broker ubezpieczeniowy

Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prywatność i poufność danych osobowych przetwarzanych przez naszą spółkę w związku z usługami świadczonymi na rzecz klientów.

Ważne pojęcia

RODO to ogólne unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, 

Administrator danych to podmiot gromadzący i przechowujący dane osobowe, decydujący o tym, jakie dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane, 

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,

Przetwarzanie danych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie danych, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych,

Zgoda do przetwarzania danych to okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych, okazanie woli jest dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne.

Administrator

Administratorem danych osobowych które otrzymujemy w związku ze świadczeniem usług w ramach współpracy z klientem jest Noble&David sp. z o.o. (ul. Tartaczna 3/47, 80-839 Gdańsk, biuro@nobledavid.pl), z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Usługi spółki obejmują przede wszystkim doradztwo w zakresie ryzyka i pośrednictwo ubezpieczeniowe. Dla wykonania naszej usługi konieczna jest wymiana informacji, w tym danych osobowych różnych kategorii osób, pomiędzy różnymi uczestnikami rynku ubezpieczeniowego w całym okresie ważności umowy ubezpieczenia. Wykonując usługę możemy otrzymać dane od osób wnioskujących o ubezpieczenie, osób, dla których przygotowaliśmy umowy ubezpieczenia, członków ich rodzin, beneficjentów polis, osób występujących z roszczeniem oraz innych osób związanych z procesem obsługi roszczenia, a także osób korzystającyh z naszego serwisu internetowego. Dane te są przetwarzane przez naszą spółkę dla wykonania usługi oraz przekazywane innym uczestnikom rynku, głównie zakładom ubezpieczeń.

Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam wykonanie usługi.

Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

Przetwarzając dane w każdym przypadku kierujemy się kilkoma zasadami:

Informacja o Twoich prawach

Masz szereg uprawnień, z jakich możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych:

Prawa te podlegają pewnym wyłączeniom w celu ochrony interesu publicznego i naszych interesów. W ciągu 30 dni odpowiemy na wszystkie zapytania. Jeśli nie możemy rozstrzygnąć zapytania lub skargi, osoby fizyczne mają prawo do złożenia skargi odpowiedniemu organowi nadzorczemu (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 


Polityka cookies

Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Informacje są automatycznie logowane

Wykorzystujemy pakiet statystyczny, który zapisuje następujące informacje o użytkownikach: adres IP, typ przeglądarki, platforma sprzętowa, data i godzina, liczba przejrzanych stron, adresy referencyjne, rodzaj zapytania. Dane te są zbierane celem poznania naszych użytkowników i ich upodobań. Wiadomości te nie są i nigdy nie będą przekazywane stronom trzecim.

Bezpieczeństwo

Serwis korzysta z zabezpieczeń mających na celu zapobieganie utratom, niewłaściwemu wykorzystaniu i zmianie imformacji będących pod naszą kontrolą.


Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

Gdzie szukać pomocy

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisaie.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Aby doświadczyć jakości Noble&David
wystarczy telefon lub e-mail.

POROZMAWIAJMY