Noble&David - Broker ubezpieczeniowy
- Ubezpieczenia biznesu -

Dla firm, które chcą być bezpieczniejsze

Wybrały nas firmy produkcyjne, handlowe, usługowe, budowlane. Pracujemy dla instytucji publicznych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości.

Jak konstruujemy ochronę ubezpieczeniową

Programy ubezpieczeniowe konstruujemy w oparciu o dwa modele. Część oparta jest na produktach typu „all risk” – takich w których ubezpieczone są wszystkie nagłe zdarzenia poza wymienionymi jako nieubezpieczone. Inne bazują na produktach ryzyk nazwanych – takich w których ubezpieczone są zdarzenia precyzyjnie zdefiniowane.

Nie można powiedzieć, że któryś z modeli jest lepszy, bądź gorszy. Odpowiednio je wybierając i uzupełniając o zdefiniowane przez nas elementy ochrony opracowane indywidualnie dla klienta bądź branży potrafimy tak ukształtować ochronę ubezpieczeniową, aby wraz z zastosowanymi środkami technicznymi i organizacyjnymi gwarantować wysokie bezpieczeństwo finansowe naszym klientom.

W każdym przypadku głównym elementem programu jest ochrona majątku klienta i jego odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ubezpieczenie utraty zysku. To ostatnie pozwala przetrwać firmie trudny czas odbudowy po zdarzeniu powodującym wielką lub totalną szkodę w mieniu.

Nowością, ale coraz powszechniejszą są rozszerzenia programów ubezpieczeniowych o ochronę związaną z utratą danych elektronicznych w wyniku incydentu cybernetycznego. Konkretne, indywidualne rozwiązania jakie zastosujemy dla Twojej firmy zależą od branży, wielkości przedsiębiorstwa, jego organizacji, procesów biznesowych, a przede wszystkim ludzi - ich otwartości i oczekiwań.

Aby doświadczyć jakości Noble&David
wystarczy telefon lub e-mail.

POROZMAWIAJMY