Noble&David - Broker ubezpieczeniowy
- Ubezpieczenia na życie -

Radość życia

Ubezpieczenie na życie należy do najbardziej rozpowszechnionych. Towarzyszy nam przez całe życie. Najczęściej rozpoczynamy korzystać z niego gdy zaczynamy pierwszą pracę. Niektórzy rodzice kupują polisę dla swojej córki, swojego syna już w pierwszym latach ich dzieciństwa. Zawieramy kolejne lub zmieniamy zakresy w terminach ważnych wydarzeń w naszym życie – ślubu, urodzenia dziecka, zakupu mieszkania lub domu, gdy budujemy i rozwijamy swoją firmę - gdy wzrasta nasze zapotrzebowanie na bezpieczeństwo i stabilną przyszłość rodziny.

Jak konstruujemy ochronę ubezpieczeniową

Ubezpieczenie na życie, podobnie jak ubezpieczenie finansujące prywatną ochronę zdrowia gdy ma charakter masowy – zawierane jest w formie grupowej - jest tańsze niż rozwiązanie indywidualne. Czasami spotykamy sytuacje gdy składkę ubezpieczeniową finansuje pracodawca. Najczęściej jednak pracodawcy ograniczają się jedynie do ułatwienia swoim pracownikom zawarcie umowy ubezpieczenia, składka jest finansowana przez pracowników.

Programy ubezpieczeniowe konstruujemy w oparciu o dwa modele. Część oparta jest na produktach ochronnych – takich w których cała składka przeznaczana jest na sfinansowanie umówionych świadczeń. Inne bazują na produktach ochronno-inwestycyjnych – takich w których tylko część składki finansuje umówione świadczenia, pozostała buduje kapitał do późniejszego wykorzystania.

Najczęstsze świadczenia związane są z pobytem w szpitalu, w tym na oddziale intensywnej terapii, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, a także chorobą oraz następującą po pobycie w szpitalu rekonwalescencją. Ubezpieczone są ciężkie zachorowania, operacje chirurgiczne, leczenie specjalistyczne w tym chemioterapia, radioterapia, dializy, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja. Nasi klienci otrzymują świadczenie gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby nie będą zdolni do wykonywania pracy zarobkowej lub samodzielnej egzystencji. Mogą otrzymać również zwrot kosztów lekarstw.

Konstruowane przez nas polisy gwarantują wypłatę świadczeń gdy zdarzenie dotyczy osoby ubezpieczonej, jej małżonka, dzieci, rodziców i teściów. Mamy świadomość, że nie można zagwarantować życia bez trudności, ale w pewnym chociaż stopniu możemy tym trudnościom przeciwdziałać. Taka jest idea ubezpieczenia na życie.

Aby doświadczyć jakości Noble&David
wystarczy telefon lub e-mail.

POROZMAWIAJMY