Noble&David
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania +48 668 04 53 50
Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Do kogo kierujemy ofertę?
Ubezpieczenia na życie włączamy do programów, które opracowujemy dla firm i instytucji. Są również elementem naszych programów dla zamożnych klientów indywidualnych.

Jakie produkty ubezpieczeniowe oferujemy naszym klientom?
Programy ubezpieczeniowe dla firm i instytucji konstruujemy jako ochronne lub ochronno-inwestycyjne, dla klientów indywidualnych jako ochronno-inwestycyjne.

Ubezpieczenia na życie w naszych programach dla firm to ubezpieczenia grupowe kierowane do wszystkich pracowników. W jednej firmie oferujemy kilka wariantów ubezpieczenia – zróżnicowanych pod względem zakresu i ceny, do indywidualnego wyboru przez pracownika.

Ochronny charakter programu ubezpieczeniowego oznacza, że zostanie wypłacone świadczenie osobom uposażonym w przypadku śmierci ubezpieczonego pracownika (odpowiednio wyższe gdy jest to śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego, udaru mózgu lub zawału serca oraz następstw tych zdarzeń) lub ubezpieczonemu pracownikowi w przypadku śmierci osób współubezpieczonych (małżonka, dziecka, rodziców, teściów) oraz w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, ciężkich zachorowań, pobytu w szpitalu z dowolnych przyczyn, w tym celu wykonania operacji chirurgicznych, które są udziałem ubezpieczonego, jego małżonka i dzieci.

W naszych programach ubezpieczeniowych zwracamy szczególną uwagę na ochronę w sytuacjach ekstremalnie trudnych dla ubezpieczonej osoby i jej rodziny. Za takie uważamy ciężkie zachowanie (np.: nowotwór, udar mózgu, porażenia, przeszczep narządów, utratę kończyn, śpiączkę, operację by-pass) któregokolwiek członka najbliższej rodziny oraz trwałą i całkowitą niezdolność ubezpieczonej osoby do pracy spowodowaną chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem. Nasze programy gwarantują relatywnie wysokie świadczenia w tych właśnie przypadkach.

Gdy pracodawca sam opłaca składki za ubezpieczenie swoich pracowników składka stanowi koszt uzyskania przychodów.

Korzyścią dla firmy, w której wdrożono program ubezpieczeń życiowych i która opłaca składkę za swoich pracowników jest zwolnienie jej z wypłat odpraw pośmiertnych.

Drugi rodzaj naszych programów ubezpieczeniowych to programy ochronno-inwestycyjne. O ile we wcześniejszych programach wśród ubezpieczonych osób znajdują się takie, które w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie otrzymały żadnych świadczeń, o tyle w przypadku programów ochronno-inwestycyjnych te same osoby opłacając składkę zbudują kapitał do indywidualnego wykorzystania.

Konstrukcja programów ochronno-inwestycyjnych polega na podziale składki na składkę ochronną, za którą ubezpieczony lub uprawniony otrzymają świadczenia scharakteryzowane wcześniej oraz składkę inwestycyjną, za którą nabywane są jednostki uczestnictwa w wybranych funduszach. Osoba korzystająca z programu ochronno-inwestycyjnego po osiągnięciu umówionego wieku (najczęściej wiek emerytalny) otrzymuje środki zgromadzone na osobistym rachunku.

Programy indywidualne mają tę samą konstrukcję jak programy grupowe, są jednak droższe.

Jakie dodatkowe usługi i korzyści otrzymują nasi klienci?
Przez cały okres współpracy jesteśmy dyspozycyjni. Służymy radą, wyjaśnimy każdą wątpliwość, odpowiemy na każde pytanie. Będziemy Twoim doradcą.

USD 3.7031
-1.11%
CHF 3.6941
-0.25%
EUR 4.3036
-0.09%
GBP 4.8276
0.61%
©2018 Noble&David - Broker ubezpieczeniowy
Wykonanie: OWOCNI.PL